Jätelautakunnan päätökset 7.3.2019

9 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

10 § Hattulan ja Hämeenlinnan jätemaksutaksa 01.05.2019
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin jätemaksutaksan tulemaan voimaan 01.05.2019.

11 § Lausuntopyyntö Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartasta 2050 ja ympäristöohjelmasta 2019-2021
Päätös: Jätelautakunta päätti antaa Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartasta ja ympäristöohjelmasta muutetun lausunnon, jossa jätelautakunta ehdottaa, että muovinkäsittelyn tehostamiseen luodaan suunnitelma, josta löytyy edistymistä mittaavia tavoitteita.  Lausunto lähetetään tiedoksi Hyvinkään kaupunginhallitukselle.

12 § Viranhaltiapäätökset: Merkittiin tiedoksi

13 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet: Valtuustoaloite kaiken muovijätteen keräyksestä ja kierrätyksestä Hyvinkäällä, Lopen kunnan vastaus valtuustoaloitteeseen Kiertokapula Oy:stä ja jätelautakunta Kolmenkierrosta eroamisesta                                                

Jätelautakunnan seuraava kokous on 09.05.2019.