Jätteenkuljetuksen keskeytys vapaa-ajan asunnolla

Jätelautakunta Kolmenkierto on hyväksynyt 9.5.2019 § 17 linjaukset, joiden mukaisesti jätehuoltomääräyksistä tehdyt jätteenkuljetuksen keskeyttämistä koskevat poikkeushakemukset ratkaistaan. Vapaa-ajan asunnon tulee olla liittyneenä jätteenkuljetukseen, kun asunto on käytettävissä. Asunnon käyttöaste, syntyvän jätteen määrä, laatu tai jätteen käsittely eivät ole perusteita jätehuollon keskeyttämiselle. Jätelautakunnan linjausten mukaan vapaa-ajan asunnon jätteenkuljetus voidaan keskeyttää enintään 11 kuukaudeksi vuodessa. Ilmoitus keskeytyksestä tehdään suoraan jätteenkuljetuksista vastaavan tahon asiakaspalveluun.