KUULUTUS EHDOTUKSESTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMISEKSI

Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea.

Jätelautakunta päätti kokouksessaan 23.10.2019 § 43 pyytää ehdotuksesta lausunnot ja varata hallintolain 41 §:n mukaisen vaikuttamismahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen asiasta. Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on nähtävillä edellä mainittujen kuntien verkkosivuilla sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla www.kolmenkierto.fi

Ehdotuksesta voi myös keskustella ja esittää mielipiteitä ota.kantaa.fi –palvelussa, jonne avataan hanke 1.11.–31.12.2019.

Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 31.12.2019 mennessä osoitteeseen: Hämeenlinnan kaupunki, Yhteinen jätelautakunta, PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostitse: jatelautakunta@hameenlinna.fi.

Kuulutus

Jätehuoltomääräykset, ehdotus

Jätehuoltomääräykset, yleinen osa

Jätehuoltomääräykset, perustelut

Lisätiedot: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194

Hämeenlinnassa 31.10.2019

jätelautakunta Kolmenkierto