Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 12.12.2019

56 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
57 § Pöytäkirjan tarkastajat
58 § Käsittelyjärjestys

59 § Kiertokapula Oy:n jätetaksa 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin.

60 § Janakkalan jätemaksutaksa 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

61 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksy jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

62§ Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen seuranta
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

63 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

64 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.                       

65 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet                  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.