Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 30.1.2020

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 § Pöytäkirjan tarkastajat
3 § Käsittelyjärjestys

4 § Jätehuollon palvelutason määrittely
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

5 § Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2019
Päätös: Jätelautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun.

6 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

7 § Tietopyyntö alueelta kerätyistä yhdyskuntajätteistä
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.