Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 12.3.2020

10 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
11 § Pöytäkirjan tarkastajat
12 § Käsittelyjärjestys
Päätös: Jätelautakunta päätti yksimielisesti lisätä esityslistalle rekisterien kehittämistä koskevan aloitteen (§ 19)

13 § Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2019
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

14 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

15 § Jätetaksan muutokset
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä muutetun ehdotuksen.

16 § Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen lisätyin muutoksin.

17 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 § Rekisterien kehittämistä koskeva aloite
Päätös: Jätelautakunta päätti lähettää aloitteen valmisteluun.