KUULUTUS: JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEELLA 1.4.2020 ALKAEN

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti hyväksyä kokouksessaan 12.3.2020 § 16 alueensa jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.4.2020.

Muutoksia on tullut muun muassa jäteastioiden tyhjennysväleihin ja jätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin.

Jätehuoltomääräykset sekä ote pöytäkirjasta ovat nähtävillä 23.3.2020-29.4.2020.

Kuulutus

Jätehuoltomääräysten yleinen osa
Jätehuoltomääräykset
Jätehuoltomääräysten perustelut

Ote pyötäkirjasta