Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 7.5.2020

20 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
21 § Pöytäkirjan tarkastajat
22 § Käsittelyjärjestys

23 § Esitys perusmaksun käyttöön ottoon jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella 1.1.2022 alkaen
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin.

24 § Jätetaksan muutokset
Päätös: Jätelautakunta päätti yksimielisesti pitää voimassa aiemman päätöksensä.

25 § Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry:n kirje jätelautakunnalle TSV-palveluista
Päätös: Jätelautakunta päätti  merkitä asian tiedoksi.

26 § Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2019
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

27 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

28 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2020
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

29 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.                       

30 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet                  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.