Kuulutus ehdotuksesta perusmaksun käyttöön ottamiseksi Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 7.5.2020 § 23 asettaa ehdotuksen jätehuollon perusmaksusta nähtäville. Ehdotuksen mukaan jätetaksaan sisällytettäisiin perusmaksu vuoden 2022 alusta alkaen.

Ehdotus perusmaksusta on nähtävillä 1.6.-31.8.2020.

Kuulutus
Esitys perusmaksun käyttöönottoon