Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 11.6.2020

31 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
32 § Pöytäkirjan tarkastajat
33 § Käsittelyjärjestys

34 § Nurmijärven jätemaksutaksa 1.8.2020 alkaen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

35 § Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat jäteastian
tyhjennysvälin pidentämisen osalta
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin
ehdotuksen.

36 § Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle jätehuoltomääräysten
päivittämisestä tehdyn valituksen johdosta.                            
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

37 § Jätelautakunta Kolmenkierron lausunto luonnoksesta hallituksen
esitykseksi jätelaiksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

38 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

39 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 10.9.2020.