Kuulutus Nurmijärven jätemaksutaksasta

Jätehuoltoviranomainen hyväksyi kokouksessaan 11.6.2020 § 34 Nurmijärven kunnan jätemaksutaksan tulevan voimaan 1.8.2020 alkaen.

Jätemaksutaksa on julkisesti nähtävillä 24.6.-23.7.2020 Nurmijärven kunnan verkkosivuilla nurmijarvi.fi ja jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla kolmenkierto.fi.

Lisätiedot:    jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 050 308 9345
(8.7. asti), jätelautakunnan palvelupuhelin, p. 03 621 4197

Hämeenlinnassa 23.6.2020

Jätelautakunta Kolmenkierto

Nurmijärven jätemaksutaksa 1.8.2020 alkaen