Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 10.9.2020

40 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
41 § Pöytäkirjan tarkastajat
42 § Käsittelyjärjestys

43 § Jätelautakunnan talousarvio 2021
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi vs. jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

44 § Jätelautakunnan puolivuotisraportointi 2020
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi vs. jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

45 § Vastine Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kuulemiseen jätelautakunnan vireillepanemissa valvonta-asioissa         
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi vs. jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

46 § Vastaus aloitteeseen jätehuoltoviranomaisen rekisteritietojen parantamisesta
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi vs. jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

47 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi vs. jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

48 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

49 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet                  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 22.10.2020.