Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 22.10.2020

50 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
51 § Pöytäkirjan tarkastajat
52 § Käsittelyjärjestys

53 § Esitys perusmaksun käyttöön ottoon jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

54 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

55 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

56 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 03.12.2020.