Kuulutus: Esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi

Jätehuoltoviranomainen asettaa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnoksen nähtäville ajalle 2.11.-23.11.2020. Esitys koskee Hattulan kuntaa, Hausjärven kuntaa, Hyvinkään kaupunkia, Hämeenlinnan kaupunkia, Järvenpään kaupunkia, Keravan kaupunkia, Lopen kuntaa, Mäntsälän kuntaa, Riihimäen kaupunkia, Tuusulan kuntaa ja Valkeakosken kaupunkia.

Janakkalan ja Nurmijärven kuntia taksaehdotus koskee muilta osin paitsi jäteas-tioiden tyhjennysmaksujen, niihin liittyvien lisäpalveluiden maksujen sekä mahdollisten aluekeräyspistemaksujen osalta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätelautakunta päättää taksan hyväksymisestä nähtävilläolon jälkeen.

Asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä sähköisesti kuntien verkkosivuilla ja jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla.

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset mielipiteet on jätettävä jätelautakunta Kolmenkierrolle viimeistään 23.11.2020 osoitteeseen

Hämeenlinnan kaupunki
Yhteinen jätelautakunta
PL 84
13101 Hämeenlinna

tai sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi

Lisätiedot: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 050 308 9345


Hämeenlinnassa 30.10.2020jätelautakunta Kolmenkierto

Kiertokapula Oy:n esitys taksasta 2021 perusteluineen
Kiertokapula Oy jätetaksa 2021 (luonnos)