Janakkalassa siirryttiin 1.11.2020 kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyi Janakkalassa 31.10.2020 seka-, kuiva- ja biojätteen osalta. Janakkalan kunta on tehnyt sopimuksen kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetuksesta Urbaser Oy:n kanssa. Kunnan asukkaat saavat jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun Janakkalan kunnasta. Kunta tiedottaa kaikkia asuinkiinteistöjä jätteenkuljetuksen muutoksesta kirjeitse.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksu määräytyy taksan mukaan. Jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto on hyväksynyt 12.12.2019 Janakkalan kunnan jätemaksutaksan, jonka mukaan jätemaksut laskutetaan.

Muut jätehuollon palvelut Janakkalassa

Asuinkiinteistöiltä kerätyn muovipakkausjätteen osalta kunnan järjestämä jätteenkuljetus alkaa 31.5.2022 mennessä. Kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteiden, paperin sekä asumisessa syntyvien lietteiden kuljetukset kiinteistön haltija järjestää edelleen itse. Kiertokapula Oy:n neuvonta palvelee Janakkalan asukkaita esimerkiksi jäteneuvontaan tai Karanojalla asiointiin liittyvissä kysymyksissä.

Yritystoiminnan jätteet

Yritystoiminnan jätteiden osalta kuljetuksia voi jatkaa kuten ennenkin, ellei jätettä kerätä kiinteistöltä yhdessä asumisessa syntyvän jätteen kanssa. Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte on jätelain mukaan luovutettava kunnan järjestämään kuljetukseen.

Kunnan vastuulle kuuluva jäte

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluu jätelain (646/2011) 32 §:n mukaisten jätteiden jätehuolto. Tähän kuuluu:

  • asumisessa syntyvä jäte (vakinaiset ja vapaa-ajan asunnot, asuntolat ja kaikki muut asumiseen käytettävät kiinteistöt)
  • kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
  • liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä muiden kiinteistöllä syntyvien kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien jätteiden kanssa sekä
  • muuhun yhdyskuntajätteeseen, joka kerätään yhdessä kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien jätteiden kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä

Jätelain muutoksen (445/2018) myötä kunnan vastuulle ei enää kuulu valtion, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt. Mikäli jonkin asiakkaan kohdalla on epäselvää, kuuluuko jäteastian tyhjennys kunnan järjestämän jätteenkuljetukseen piiriin, voi asiasta ottaa yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen.

Seuranta ja valvonta

Jätelainsäädäntö velvoittaa jokaisen asuinkiinteistön liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Velvoite koskee niin vakituisia kuin vapaa-ajan asuntojakin. Jätteenkeräilyn voi järjestää joko omalla jäteastialla tai lähinaapurien kanssa yhteisellä jäteastialla.

Jätehuoltoviranomainen seuraa jätteenkuljetuksia alueella. Valvovat viranomaiset asiassa ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Hämeen ELY-keskus.

Janakkalan kunnan jätehuollon asiakaspalvelu

p. 050 475 2718
Soittoajat ma-pe 8-16
jatehuolto@janakkala.fi

Janakkalan kunnan jätehuolto