Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 3.12.2020

57 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
58 § Pöytäkirjan tarkastajat
59 § Käsittelyjärjestys

60 § Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksa 2021
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

61 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2021
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

62 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen seuranta
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

63 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

64 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2021
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

65 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

66 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 28.1.2021.