Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 28.1.2021

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 § Pöytäkirjan tarkastajat
3 § Käsittelyjärjestys

4 § Valkeakosken monilokerokeräyskokeilun maksut
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

5 § Kiertokapula Oy:n jätetaksan muutokset vuodelle 2022 ja taksan käsittelyaikataulu
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

6 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

7 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 4.3.2021.