Muovipakkausten keräys taloyhtiöissä alkaa

Kiertokapula Oy aloittaa muovipakkausjätteen keräämisen porrastetusti kevään aikana. Keräys alkaa seuraavasti kunnittain: 1.3.2021 Kerava, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Hyvinkää ja 3.5.2021 Hausjärvi, Loppi, Riihimäki, Hattula, Hämeenlinna, Valkeakoski.

Muovipakkausjätteen keräyksen maksu perustuu jätelautakunnan hyväksymään taksaan. Astiavuokra sisältyy muovipakkausten jäteastiatyhjennyksen hintaan.

Lisätietoa keräyksen alkamisesta saa Kiertokapula Oy:sta.

1.4.2020 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten mukaan muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite koskee taaja-asutusalueen kiinteistöjä, joilla on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja.