Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 4.3.2021

9 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
10 § Pöytäkirjan tarkastajat
11 § Käsittelyjärjestys

12 § Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2020
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

13 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

14 § Hyvinkään Hamburgintien ja Mäntymäentien rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

15 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

16 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 6.5.2021.