Tietoa erilliskeräyksestä ja lietteistä

Jätehuoltoviranomainen on lisännyt sivuilleen hyödyllistä tietoa erilliskerättävistä jätteistä ja ohjeita lietteitä kuljettaville yrityksille.

Hyötyjätteiden (biojäte, kartonki, lasi, metalli, pakkausmuovi, ja paperi) erilliskeräyksistä löytyy lisätietoa sivulta Erilliskeräys. Sivulla on tietoa mitä hyötyjätteitä on kerättävä erikokoisissa taloyhtiöissä ja mistä hyötyjätteenkuljetuksen voi tilata.

Sivulle Saostus- ja umpisäiliölietteet on nyt listattu kunnittain kussakin kunnassa jätehuoltoviranomaisen tiedossa olevat lietteitä kuljettavat yritykset. Kyseiseltä sivulta löytyy myös tietoa saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjentämisestä ja niiden vastaanottopaikoista sekä lietteiden omatoimisesta käsittelystä.