Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 28.10.2021

47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

48 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

49 § Käsittelyjärjestys

50 § Kokouksen infot

51 § Jätelautakunnan kokoonpano
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

52 § Esittely jätelautakunnassa
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

53 § Jätelautakunnan pöytäkirjanpitäjän valinta
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

54 § Läsnäolo lautakunnan kokouksissa
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

55 § Lautakunnan kokoontuminen, kokouskutsun ja esityslistan toimittaminen sekä varajäsenen kutsuminen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

56 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

57 § Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta ja jätelautakunnan johtosääntö
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

58 § Toimivallan siirtäminen viranhaltijalle
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

59 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

60 § Seuraavat kokoukset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

61 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

62 § Jätelautakuntien neuvottelupäivät 2021
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

63 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

64 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 18.11.2021.