Raportointi sähköisesti

Kuljetusyrittäjän on nyt mahdollista raportoida kiinteistöittäiset tyhjennystiedot (excel) sekä vuoden 2021 tiivistelmä (word) suoraan sähköisen linkin kautta jätehuoltoviranomaiselle. Nyt raportoitava ajanjakso on 1.10.-31.12.2021.