Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 27.1.2022

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 3 Käsittelyjärjestys
§ 4 Kokouksen infot

§ 5 Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 6 Kiertokapula Oy:n vuoden 2023 jätetaksan käsittelyaikataulu
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 7 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 8 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 9 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 10.3.2022.