Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 10.3.2022

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 11 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 12 Käsittelyjärjestys

§ 13 Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2021
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 15 Vesilaitosten vuoden 2023 jätevesitaksojen käsittelyaikataulu jätehuoltoviranomaisessa 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 16 Saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottomaksut, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 17 Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2021
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 18 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 19 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 20 Muut asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 7.4.2022.