Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 7.4.2022

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 22 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 23 Käsittelyjärjestys
§ 24 Kokouksen infot

§ 25 Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 26 Vuoden 2022 jätemaksutaksan muutokset
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 27 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 28 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 29 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 30 Muut asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 19.5.2022.