Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 19.5.2022

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 32 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 33 Käsittelyjärjestys

§ 34 Vuoden 2022 jätemaksutaksan muutokset
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 35 Kiertokapula Oy:n jätetaksan valmistelu vuodelle 2023
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 36 Edustajan nimeäminen jätealan alueelliseen yhteistyöryhmään
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 37 Kompostointitarkastukset asuinkiinteistöillä vuonna 2022
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 38 Valvontaviranomaiselle siirrettyjen kohteiden seuranta 1/2022
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 39 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 40 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 41 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 42 Muut asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 15.9.2022.