Kompostoinnista voi ilmoittaa sähköisesti elokuussa

Jätelain muutoksen myötä kunnan jätehuoltoviranomainen pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä 1.1.2023 lähtien. Jätelautakunta Kolmenkierto valmistelee parhaillaan rekisteriä kompostointitietojen vastaanottamiseen. Sähköinen kompostointi-ilmoituslomake avautuu kuntalaisten käyttöön viimeistään elokuussa.

Jätelautakunta Kolmenkierto toimii Kiertokapula Oy:n osakaskuntien jätehuoltoviranomaisena. Alueen kuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Osa kuntien asukkaista on ilmoittanut kompostointitietoja Kiertokapula Oy:lle. Valitettavasti aiemmin ilmoitettuja tietoja ei voida hyödyntää uudessa rekisterissä, koska jätelainsäädäntö edellyttää entistä tarkempien tietojen keräämistä.

Viranomaisen rekisteriin koottuja tietoja voidaan käyttää arvioitaessa Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää, joka voidaan ottaa huomioon Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivien edellyttämällä tavalla.

Alueen jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Taajaman ulkopuolella biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä puutarhajätteen kompostoinnista tai bokashi-menetelmän käytöstä. Bokashi-menetelmällä käsitelty jäte pitää jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Halutessasi voit lähettää sähköpostia osoitteeseen jatelautakunta@hameenlinna.fi otsikolla ”Haluan linkin kompostointi-ilmoitukseen”. Lähetämme sinulle linkin, kun sähköinen lomake avataan.