Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 15.9.2022

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 44 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 45 Käsittelyjärjestys
§ 46 Kokouksen infot

§ 47 Vuoden 2022 jätemaksutaksan muutokset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 48 Jätelautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2023.

§ 49 Jätelautakunnan selvitys arviointikertomukseen 2021
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 50 Jätelautakunnan talouden puolivuotisraportointi 2022
Päätös: Jätelautakunta merkitsi puolivuotisraportin tiedoksi.

§ 51 Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2021
Päätös: Merkittiin kertymäraportit tiedoksi.

§ 52 Kompostointitarkastukset asuinkiinteistöillä vuonna 2022
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 53 Jätelautakunnan lausunto jäteasetusluonnoksesta
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 54 Jätelautakunnan valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen
Päätös: Jätelautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

§ 55 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 56 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 57 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 58 Muut asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 13.10.2022.