Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 13.10.2022

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 60 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 61 Käsittelyjärjestys
§ 62 Kokouksen infot

§ 63 Kiertokapula Oy:n jätetaksaluonnokset 2023
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 64 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 65 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 66 Muut asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 8.12.2022.