Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 8.12.2022

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 68 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 69 Käsittelyjärjestys
§ 70 Kokouksen infot

§ 71 Kiertokapula Oy:n jätetaksa ja TSV-taksa 2023
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 72 Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksut 2023
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 73 Jätelautakunnan talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2023
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 74 Jätehuollon palvelutason määrittely vuosille 2024-2028
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 75 Valvontaviranomaiselle siirrettyjen kohteiden seuranta 2/2022
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 76 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 77 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2023
Päätös: Jätelautakunta päätti kokoontua esitetyn mukaisesti.

§ 78 Jätelautakunnan valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 79 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 80 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

§ 81 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 23.2.2023.