Kuulutus: Kiertokapula Oy:n jätetaksat 2023

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti kokouksessaan 8.12.2022 § 71 hyväksyä Kiertokapula Oy:n jätetaksat siten, että ne tulevat voimaan 1.1.2023 kaikissa Kiertokapula Oy:n osakaskunnissa.

Jätemaksutaksa ja ote jätelautakunnan pöytäkirjasta 8.12.2022 § 71 on julkisesti nähtävillä 13.12.2022-19.1.2023 kuntien verkkosivuilla sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivulla kolmenkierto.fi.

Lisätiedot:   jätehuoltokoordinaattori Martta Kantele, p. 050 308 9345

Hämeenlinnassa 12.12.2022

jätelautakunta Kolmenkierto

Kiertokapula Oy:n jätetaksa 2023

Kiertokapula Oy:n TSV-taksa 2023

Ote pöytäkirjasta