Nurmijärveläinen, joko olet kuullut?

Nurmijärven kunta on päättänyt siirtää sekäjäteastioiden tyhjennykset kuntien omistaman Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Kiertokapula Oy aloittaa seka-, bio- ja muovijäteastioiden tyhjennykset maaliskuussa 2023. Kiertokapula Oy on lähettänyt asukkaille kirjeen, josta voi tarkistaa omat jätehuoltopalvelut. Aiemmat jätteenkuljetussopimukset päättyvät automaattisesti, eikä niitä tarvitse irtisanoa erikseen.

Syksyn aikana myös kartonki- ja lasipakkausjätteiden sekä metallin kuljetus siirtyy Kiertokapula Oy:lle, joten jatkossa kaikkien jätejakeiden (poislukien paperi ja asumisessa syntyvät lietteet) jäteastioiden tyhjennykset sovitaan Kiertokapula Oy:n kautta joko puhelimitse tai asiakasnetin kautta sähköisesti.

Vuonna 2023 140 litran sekajäteastian tyhjennyshinta on 5,74 € ja 240 litran sekajäteastian tyhjennyshinta on 6,99 €. Muiden astiakokojen ja jätejakeiden tyhjennyshinnat voi tarkistaa jätetaksasta.

Kiertokapula Oy järjestää tammi- ja helmikuussa live- ja Teams-tilaisuuksia, joissa asukkailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuuksien ajankohdat ja lisätietoa Kiertokapulan sivuilla.

Mikä ei muutu vuonna 2023?

Jätehuollon viranomaispalvelut tavoittaa edelleen samasta paikasta kolmenkierto.fi sivujen kautta. Jätehuoltoviranomaiselta voi hakea sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä tai määräaikaista jäteastian tyhjennyksen keskeytystä.

Biojätteiden kotikompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle elokuusta 2022 lähtien. Jos et ole täyttänyt vielä kompostointi-ilmoitusta, voit tehdä sen sähköisellä lomakkeella.