Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 23.2.2023

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 3 Käsittelyjärjestys

§ 4 Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 5 Jätelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 6 Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksut 2023, Nurmijärven kunta
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 7 Saostus- ja umpisäiliölietteiden vuoden 2024 vastaanottomaksujen käsittelyaikataulu
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 8 Kiertokapula Oy:n vuoden 2024 jätetaksan käsittelyaikataulu
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 9 Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 10 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 11 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 12 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 30.3.2023.