Nurmijärveläinen joko olet kuullut?

Nurmijärven kunta on päättänyt siirtää sekäjäteastioiden tyhjennykset kuntien omistaman Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Kiertokapula Oy aloittaa seka-, bio- ja muovijäteastioiden tyhjennykset 1.3.2023. Kiertokapula Oy on lähettänyt asukkaille kirjeen, josta voi tarkistaa omat jätehuoltopalvelut. Aiemmat jätteenkuljetussopimukset päättyvät automaattisesti, eikä niitä tarvitse irtisanoa erikseen. Jos et ole aikaisemmin sopinut jäteastian tyhjennyksistä, teethän sen nyt Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelun kanssa.

Syksyn 2023 aikana myös kartonki- ja lasipakkausjätteiden sekä metallin kuljetus siirtyy Kiertokapula Oy:lle, joten jatkossa kaikkien jätejakeiden (poislukien paperi ja asumisessa syntyvät lietteet) jäteastioiden tyhjennykset sovitaan Kiertokapula Oy:n kautta joko puhelimitse tai asiakasnetin kautta sähköisesti.

Mikä ei muutu?

Jätehuollon viranomaispalvelut tavoittaa edelleen samasta paikasta kolmenkierto.fi sivujen kautta. Jätehuoltoviranomaiselta voi hakea sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä tai määräaikaista jäteastian tyhjennyksen keskeytystä.

Biojätteiden kotikompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle elokuusta 2022 lähtien. Jos et ole täyttänyt vielä kompostointi-ilmoitusta, voit tehdä sen sähköisellä lomakkeella.

Yrityksen jäteastian tyhjennykset saa sopia edelleen haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jos yrityksen jäteastiaan tulee myös asumisessa syntyvää jätettä, jäteastian tyhjennyset on sovittava Kiertokapula Oy:n kanssa.