Asumisessa syntyvät lietteet seurannassa Hausjärvellä

Viimeisen vuoden aikana Hausjärven omakotiasukkaat ovat saaneet jätelautakunta Kolmenkierrolta kirjeitä, joissa kysytään lietekaivon tyhjentämisestä. Kenelle kirjeitä on lähetetty ja mistä niissä on kyse?

“Kirjeitä on lähetetty kiinteistöille, joiden lietekaivon tyhjennyksestä viranomaisella ei ole tietoa”, jätehuoltosuunnittelija Annika Antila kertoo.

Jos asuinrakennus sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella, johdetaan asumisessa syntyvät jätevedet usein saostus- tai umpikaivoon tai pienpuhdistamoon. Jätehuoltomääräysten mukaan lietekaivot tai -säiliöt pitää tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jos saostussäiliö sisältää pelkästään harmaavesilietettä, pitää liete poistaa vähintään kolmen vuoden välein.

“Lietekaivoja tyhjentävät kuljetusyrittäjät raportoivat lautakuntaan säännöllisesti ja me merkitsemme tiedon rekisteriin”, Antila sanoo.

Rekisterin mukaan kaikkia lietekaivoja ei kuitenkaan tyhjennetä velvoitteen mukaisesti.

Sekä tyhjennyksissä että rekisteritiedoissa puutteita

“Kaivojen tyhjennyksissä näyttää rekisterin mukaan olevan puutteita. Kirjeiden avulla selvitämme asukkailta, pitävätkö rekisterin tiedot paikkansa”, Antila kertoo.

Jos esimerkiksi kiinteistön osoite on muuttunut, voi olla, että lietekaivon tyhjennys on raportoitu vanhalla osoitteella. Silloin uusi osoite voi näyttää jätelautakunnan rekisterissä siltä, ettei kaivoa ole tyhjennetty. 

“On myös mahdollista, että kiinteistöllä on vain kantovesi tai kiinteistö voi kuulua vesiosuuskuntaan, josta meillä ei ole tietoa. Täydennämme rekisteriä kunnasta ja asukkailta saaduilla tiedoilla jatkuvasti”, Antila kertoo.

Hausjärven asukkailta on kerätty tietoa kirjeiden avulla reilun puolen vuoden ajan. Ensimmäiset kirjeet lähetettiin vuoden 2022 elokuussa. 

“Lähettämiimme kirjeisiin on vastattu hyvin ja olemme saaneet paljon arvokasta tietoa. Kevään aikana lähetämme uusia kirjeitä sellaisille asukkaille, jotka eivät vielä ole vastanneet”, Antila sanoo.

Kirjeeseen voi vastata täyttämällä sähköisen lomakkeen tai ottamalla suoraan yhteyttä jätelautakuntaan.

“Jos kaivo on jäänyt tyhjentämättä, asia hoituu nopeasti ottamalla yhteyttä lietekaivoja tyhjentävään kuljetusyritykseen. Kuljetusyritykset on listattu verkkosivuillemme”, Antila neuvoo.

Jätelautakunta Kolmenkierron alueella asukas tilaa lietekaivon tyhjennyksen itse valitsemaltaan kuljetusyritykseltä. Liete kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Entä jos lietekaivoa ei tyhjennetä?

Jos kaivoa ei jätelautakunnan yhteydenotoista huolimatta tyhjennetä, siirretään asia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelyyn.

“Kehotamme tyhjentämään lietekaivon määräaikaan mennessä”, ympäristösihteeri Toni Haavisto toteaa.

Lietteet sisältävät paljon ravinteita ja bakteereja, joita ei voi sellaisenaan päästää vesistöön tai luontoon, siksi lietteet täytyy käsitellä ensin.

Kuinka lieteseuranta jatkuu?

“Teemme parhaillaan suunnitelmaa siitä, kuinka asiassa edetään koko jätelautakunnan toimialueen 13 kunnassa. Hausjärveltä on saatu hyviä kokemuksia siitä, kuinka asukkaita kannattaa lähestyä”, Antila toteaa.

Lisätiedot:

Annika Antila, jätehuoltosuunnittelija

Puh. +358 50 471 7505, annika.antila@hameenlinna.fi