Sekajätteen aluekeräyspisteet tarkasteluun Valkeakoskella

Jätelautakunta Kolmenkierto ja kuntien jäteyhtiö Kiertokapula Oy tarkastelevat sekajätteen aluekeräyspisteiden sijainteja. Tällä hetkellä Valkeakoskella on yhteensä 12 aluekeräyspistettä.

”Suunta on se, että lähivuosina aluekeräyspisteiden määrä tulee vähenemään”, jätehuoltopäällikkö Martta Kantele toteaa. ”Pisteet käydään läpi yksitellen, joten tarkastelu ottaa aikansa. Pisteiden käyttäjiin ollaan tarvittaessa yhteydessä kirjeitse, joten tässä kohtaa asukkaiden ei tarvitse tehdä mitään. Toki jos jäteastian sijoittaminen omalle kiinteistölle on mahdollista, niin se kannattaa tehdä.”

Jätehuolto sovitaan Kiertokapula Oy:n kanssa. Oma jäteastia on aluekeräyspistettä edullisempi tapa järjestää jätehuolto. Vuoden 2023 jätetaksan mukaan 240 litran sekajäteastian yksi tyhjennyskerta maksaa 6,99 euroa. Jäteastia voi olla myös yhteiskäytössä naapurin kanssa, jolloin puhutaan kimpasta.

Miksi aluekeräyspisteitä vähennetään?

Aluekeräyspisteiden tarkastelun taustalla on Pirkanmaan ELY-keskuksen ohjaus. Kun alueen jätehuoltomääräyksiä päivitettiin vuonna 2022, ELY-keskus huomautti, että kaikista aluekeräyspisteistä tehdyt aluerajauspäätökset pitää olla asukkaiden nähtävissä määräysten yhteydessä.

Jätelain mukaan tietty alue voidaan rajata kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle esimerkiksi hankalien kulkuyhteyksien takia. Silloin jätelautakunta tekee asiasta niin sanotun aluerajauspäätöksen.

”Kun päätös on tehty, alueen asukkaat ja mahdolliset mökkiläiset vievät sekajätteensä aluekeräyspisteeseen, eikä alueella ole lainkaan omia jäteastioita”, Kantele selostaa.

Aluerajauspäätös on voimassa toistaiseksi. Jos kulku kiinteistöille muuttuu niin, että jäteauto voi ajaa kiinteistöille, käsittelee jätelautakunta asian uudestaan.

”Kolmenkierron alueella näitä päätöksiä ei ole vielä tehty kaikista alueista, joilla pisteitä on. Juuri tämä pisteiden tarkastelu on nyt Valkeakoskella käynnissä”, Kantele kertoo. ”Luultavasti pisteiden käyttäjissä on tällä hetkellä sellaisia, jotka voivat siirtyä käyttämään omaa tai yhteistä astiaa naapurin kanssa. Siksi pisteiden määrä tulee todennäköisesti vähenemään.”

Jätelautakunta kuulee kaikkia alueen asukkaita ja mökkiläisiä kirjeitse ennen päätöksentekoa.