Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 30.3.2023

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 14 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 15 Käsittelyjärjestys
§ 16 Kokouksen infot

§ 17 Suunnitelma jätehuollon ulkopuolella olevien asuinkiinteistöjen liittämiseksi kunnan jätteenkuljetukseen
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 18 Jätehuollon palvelutason 2020 seuranta
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 19 Hattulan Mertastentien loppupään rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 20 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 21 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 22 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 24.5.2023.