Asumisessa syntyviä lietteitä seurataan Hattulassa

Jätehuoltoviranomainen on lähettänyt kirjeitä Hattulan asukkaille, joiden saostus- tai umpikaivon tyhjentämisestä ei ole rekisteritietoa. Kirjeeseen voi vastata sähköisesti.

Jos asuinrakennus sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella, johdetaan asumisessa syntyvät jätevedet usein saostus- tai umpikaivoon tai pienpuhdistamoon. Jätehuoltomääräysten mukaan lietekaivot tai -säiliöt pitää tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jos saostussäiliö sisältää pelkästään harmaavesilietettä, pitää liete poistaa vähintään kolmen vuoden välein.

Jätelautakunta Kolmenkierron alueella asukas tilaa lietekaivon tyhjennyksen itse valitsemaltaan kuljetusyritykseltä. Liete kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Kuljetusyritykset on listattu jätelautakunnan verkkosivulla.

Katso kuinka lieteseuranta on edennyt Hausjärvellä.