Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 24.5.2023

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 24 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 25 Käsittelyjärjestys
§ 26 Kokouksen infot

§ 27 Kiertokapula Oy:n jätetaksan valmistelu vuodelle 2024
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 28 Valvontaviranomaiselle siirrettyjen kohteiden seuranta 1/2023
Päätös: Jätelautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

§ 29 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 30 Lieteseuranta Hausjärvellä ja Keravalla sekä asian siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 31 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2023
Päätös: Jätelautakunta päätti kokoontua esitetyn mukaisesti.

§ 32 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 33 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

§ 34 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 7.9.2023.