Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 7.9.2023

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 36 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 37 Käsittelyjärjestys

§ 38 Luonnos jätehuollon palvelutasosta vuosille 2024-2028
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 39 Jätelautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 40 Jätelautakunnan vastine arviointikertomukseen 2022
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 41 Jätelautakunnan talouden puolivuotisraportointi 2023
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 42 Jätelautakunnan lausunto jätelakiopasluonnokseen
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 43 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 44 Lieteseuranta Hattulassa sekä asian siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 45 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 46 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

§ 47 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 12.10.2023.