Saitko Kiertokapula Oy:ltä biojätettä koskevan kirjeen?

Kiertokapula Oy lähestyy kirjeitse asukkaita, joita tuleva biojätteen keräysvelvoite koskee. Kirjeessä pyydetään ilmoittamaan annettuun päivämäärään 26.9. tai 10.10. mennessä, miten asukas aikoo lajitella biojätettä jatkossa. Ilmoituksen voi täyttää Kiertokapula Oy:n verkkosivuilla.

Jos olet ilmoittanut kompostoinnista vastikään ja olet saanut silti kirjeen, voi olla, että jätehuoltoviranomainen käsittelee edelleen ilmoitustasi. Kompostointi-ilmoitusten käsittelyssä on viivettä. Kompostointi-ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle sähköisesti.

Lisätietoa biojätteen keräyksestä ja lajitteluvelvoitteesta on Kiertokapula Oy:n ja jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla.

Jos sinulla herää vielä kysyttävää biojäteastiaan ja biojätteen keräykseen liittyen, olethan tarvittaessa yhteydessä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun p. 075 753 0000.