Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 15.2.2024

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 3 Käsittelyjärjestys
§ 4 Kokouksen infot

§ 5 Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2023
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 6 Jätelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 7 Kiertokapula Oy:n vuoden 2025 jätetaksan käsittelyaikataulu
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 8 Saostus- ja umpisäiliölietteiden vuoden 2025 vastaanottomaksujen käsittelyaikataulu
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 9 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 10 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 11 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

§ 12 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 16.5.2024.