Jätelautakunta Kolmenkierto

Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 13 kunnan yhteislautakuntana.

Ajankohtaista

Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 16.5.2024

13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus14 § Pöytäkirjan tarkastajat15 § Käsittelyjärjestys16 § Kokouksen infot 17 § Kiertokapula Oy:n jätetaksan valmistelu vuodelle 2025Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. …

Kompostoritarkastuksia kesällä Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa

Kompostoreja tarkastetaan kesällä Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa. Tarkastaja ei tule kuitenkaan ilmoittamatta. Jätehuoltoviranomainen tarkastaa kesällä kompostoreja Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa. Tarkastusten taustalla on jätehuoltomääräykset ja …

Hakemusten käsittelytilanne

Tällä hetkellä käsittelemme tammikuussa saapuneita jätteenkuljetuksen keskeyttämisen ja pidennetyn tyhjennysvälin hakemuksia. Hakemusten käsittely voi aika ajoin ruuhkautua, joten tee mahdollinen jatkohakemus hyvissä ajoin!

Hävitä haravointijäte oikein

Kevät on pihapuuhien aikaa, kun paikkoja laitetaan jälleen kesäkuntoon. Moni miettii keväisin, mihin pihalta haravoidut lehdet ja risut pitäisi laittaa. Haravointijätteet voi kompostoida omalla kiinteistöllä …

Saitko kompostorin korjauskehotuksen?

Tiheästi asuttujen taajamien pientaloissa alkaa vuoden 2024 aikana tai on alkanut jo biojätteen keräysvelvoite. Kuntien jäteyhtiö Kiertokapula Oy toimittaa keräysastiat niille kiinteistöille, joilla keräys alkaa.  …

Saitko kehotuksen liittyä jätehuoltoon?

Jätehuoltoviranomainen seuraa, että kaikilla asuinkiinteistöillä on sekajäteastia, joka tyhjennetään säännöllisesti. Jätehuoltoviranomaisesta lähestytään kiinteistön asukasta ja omistajaa kehotuskirjeellä. “Lähetämme kirjeen, mikäli kiinteistöllä ei ole jätehuoltoviranomaisen tietojen …

Tarkasta oman alueesi jätetaksa

Jätelautakunnan toimialueella on seka- ja biojätteen, sekä kierrätettävien jätteiden osalta kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Jätemaksut  

Kompostointi-ilmoitus

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista pitää tehdä jätelain mukainen ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa. Sähköisellä lomakkeella voit tehdä kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksesi pitää päivittää viiden vuoden välein.

Kompostointi-ilmoitus