Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 16.5.2024

13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
14 § Pöytäkirjan tarkastajat
15 § Käsittelyjärjestys
16 § Kokouksen infot

17 § Kiertokapula Oy:n jätetaksan valmistelu vuodelle 2025
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

18 § Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2023
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

19 § Valvontaviranomaiselle siirrettyjen kohteiden seuranta 1/2024
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

20 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

21 § Lieteseuranta Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa sekä asian siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

22 § Jätelautakunnan lausunto hallituksen esitykseen laiksi jätelain muuttamisesta
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

23 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2024
Päätös: Jätelautakunta päätti kokoontua esitetyn mukaisesti.

24 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

25 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

26 § Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 12.09.2024.