Kompostointi

Muutokset 2024

Vuonna 2024 biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee tiheästi asuttujen taajamien omakotitaloihin. Alueet, joita velvoite koskee, näkyvät kartalta, kun valikosta valitaan alue B ”Erilliskeräysvelvoite 1-4 huoneiston asuinkiinteistöjen biojätteelle”. …

Kompostointi

Kiinteistöllä voi kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä tai syötäväksi kasvatettuja kasvinosia, jotka ovat kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä. …