jätekimppa

Yhteiset jäteastiat eli kimpat

Jätehuollon voi järjestää myös yhdessä lähinaapurien kanssa. Yhteisellä jäteastialla eli kimpalla tarkoitetaan kahden tai useamman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön yhteistä jäteastiaa. Yhteisen jäteastian käytöstä sovitaan …