jätekimppa

Jätehuollon tehoseuranta etenee

Jätehuoltoviranomainen aloitti asuinkiinteistöjen jätehuollon tehoseurannan toukokuussa. ”Olemme lähettäneet satoja kirjeitä sellaisille asukkaille, joilla ei vielä ole jätehuoltoa”, jätehuoltopäällikkö Martta Kantele kertoo. ”Asukkaat ovat ottaneet kirjeet …

Yhteiset jäteastiat eli kimpat

Jätehuollon voi järjestää myös yhdessä lähinaapurien kanssa. Yhteisellä jäteastialla eli kimpalla tarkoitetaan kahden tai useamman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön yhteistä jäteastiaa. Yhteisen jäteastian käytöstä sovitaan …