jätemaksu

Jätemaksukertymien käyttö

Jätelain mukaan kunnan on perittävä jätemaksua, jolla katetaan jätehuollosta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin. Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on tiedotettava …