palvelut

Jätemaksukertymien käyttö

Jätelain mukaan kunnan on perittävä jätemaksua, jolla katetaan jätehuollosta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin. Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on tiedotettava …

Palvelutaso

Jätehuollon palvelutasossa määritellään, millaisia jätehuollon palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan tällä hetkellä ja kuinka palveluja halutaan jatkossa kehittää. Palvelutaso on määritelty yhteistyössä omistajakuntien, Kiertokapula Oy:n, …