palvelut

Sekajätteen aluekeräyspisteet tarkasteluun Valkeakoskella

Jätelautakunta Kolmenkierto ja kuntien jäteyhtiö Kiertokapula Oy tarkastelevat sekajätteen aluekeräyspisteiden sijainteja. Tällä hetkellä Valkeakoskella on yhteensä 12 aluekeräyspistettä. ”Suunta on se, että lähivuosina aluekeräyspisteiden määrä …

Nurmijärveläinen joko olet kuullut?

Nurmijärven kunta on päättänyt siirtää sekäjäteastioiden tyhjennykset kuntien omistaman Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Kiertokapula Oy aloittaa seka-, bio- ja muovijäteastioiden tyhjennykset 1.3.2023. Kiertokapula Oy on lähettänyt …

Vastaa kyselyyn jätehuollon palvelutasosta

Jätehuollon palvelutasossa määritellään, millaisia jätehuollon palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan tällä hetkellä Kiertokapula Oy:n alueen 13:ssa kunnassa, ja kuinka palveluja halutaan jatkossa kehittää. Jätehuollon palvelutason …

Jätemaksukertymien käyttö

Jätelain mukaan kunnan on perittävä jätemaksua, jolla katetaan jätehuollosta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin. Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on tiedotettava …

Palvelutaso

Jätehuollon palvelutasossa määritellään, millaisia jätehuollon palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan tällä hetkellä ja kuinka palveluja halutaan jatkossa kehittää. Jätehuollon palvelutaso 2020