Saitko kompostorin korjauskehotuksen?

Tiheästi asuttujen taajamien pientaloissa alkaa vuoden 2024 aikana tai on alkanut jo biojätteen keräysvelvoite. Kuntien jäteyhtiö Kiertokapula Oy toimittaa keräysastiat niille kiinteistöille, joilla keräys alkaa. 

Vaihtoehtoisesti biojätteen voi kompostoida omalla pihalla lämpökompostorissa. Kompostoinnista pitää tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan vuonna 2023. 

Kompostoinnissa pitää noudattaa jätehuoltomääräyksiä. Määräykset edellyttävät, että kompostorin pitää olla taajamassa lämpöeristetty ja aina haittaeläinsuojattu.

Korjauskehotus tarpeen mukaan

Osa jätehuoltoviranomaiselle ilmoitetuista kompostoreista ei täytä jätehuoltomääräysten vaatimuksia. Silloin viranomainen pyytää asukasta korjaamaan tilanteen ja tekemään uuden ilmoituksen. 

”Olemme tarkkoja haittaeläinsuojauksen kanssa, jotta jyrsijät eivät pääse käsiksi biojätteeseen”, jätehuoltosuunnittelija Annika Antila kertoo. Haittaeläinsuojaus tarkoittaa, että kompostorissa ei saa olla yli seitsemän millimetrin rakoja.  

”Lisäksi lämpöeristys taajamassa on ehdoton vaatimus”, Antila toteaa. ”Useinhan kompostori jäätyy talvella, mikä ei sinänsä haittaa, mutta ongelmaksi saattaa muodostua tilan puute. Siksi onkin tärkeää, että kompostointitilaa on riittävästi asukasmäärään nähden. Lämpöeristys pidentää aikaa, jonka kompostori pysyy sulana ja toiminnassa.” Antila jatkaa. Kompostointitilaa pitää varata vähintään 50 litraa/henkilö/vuosi. 

Kiertokapula Oy:n verkkosivuilla on hyviä vinkkejä kompostoijille.

Ketä uusi velvoite koskee

”Asukkaat, joita velvoite koskee, ovat saaneet paperikirjeen tai sähköisen uutiskirjeen Kiertokapulalta”, Antila kertoo. Kiertokapula tiedottaa velvoitealueella asuvia asukkaita tiiviisti. 

Kirjeet on lähetetty vain niille asukkaille, joita jätelain uusi velvoite koskee. Velvoitealueesta löytyy sähköinen kartta Kiertokapulan verkkosivulta. Kartasta voi halutessaan tarkistaa oman osoitteen syöttämällä sen kartan hakukenttään ja valitsemalla valikosta alueen B. 

Biojätteen keräysvelvoitteesta luettavissa verkkosivuillamme.