kierrätys

Kompostointi

Kiinteistöllä voi kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä tai syötäväksi kasvatettuja kasvinosia, jotka ovat kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä. Biojätettä …

Kierrätettävät jätejakeet

Erilliskeräys tarkoittaa kierrätettävien hyötyjätteiden keräämistä. Hyötyjätteitä ovat pakkausjätteet, eli kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, pienmetalli, paperi ja biojäte. Taloyhtiöitä koskee jätehuoltomääräysten mukainen hyötyjätejakeiden erilliskeräysvelvoite. Jätteen haltija …