kierrätys

Kompostointi

Kiinteistöllä voi kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä tai syötäväksi kasvatettuja kasvinosia, jotka ovat kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä. …

Kierrätettävät jätejakeet – biojäte, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä pienmetalli ja paperi

Erilliskeräys tarkoittaa kierrätettävien jätejakeiden keräämistä. Kierrätettäviä jätejakeet ovat pakkausjätteet, eli kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, pienmetalli, paperi ja biojäte. Taloyhtiöitä koskee jätehuoltomääräysten mukainen kierrätettävien jätejakeiden erilliskeräysvelvoite. …